سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
بردباری جامه دانشمند است، پس مبادا که آن را برتن نکنی . [امام باقر علیه السلام ـ در نامه اش به سعد خیر ـ]